Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, ώρα 2.30 μ.μ., στην αίθουσα Δ6

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 

Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, ώρα 2.30 μ.μ., 
στην αίθουσα Δ6 (αμφιθέατρο Αλεξανδρόπουλου)

Απέναντι στο πλήθος των θεμάτων που απασχολούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και συνολικά το μέλλον του Δημόσιου Πανεπιστημίου, είναι αναγκαίο ως ακαδημαϊκή κοινότητα να πράξουμε το ελάχιστο: δημόσια συζήτηση και ενημέρωση. Ειδικά σε μια περίοδο που, ενώ όλοι γνωρίζουμε πως δρομολογούνται σημαντικές αλλαγές που μας αφορούν, δεν έχουμε όλοι την απαραίτητη γνώση και πληροφόρηση για το περιεχόμενό τους.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση της Τρίτης 4 Φεβρουαρίου είναι:
1. Εξελίξεις από το μέτωπο της διαθεσιμότητας.
2. Ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού. Νομοσχέδιο για συγκριτική αξιολόγηση με χρήση ποσόστωσης.
3. Υποβόσκουσες αλλαγές στη δομή Τμημάτων και Σχολών.
4. Διαδικασίες για την πιστοποίηση (ISO) των πτυχίων, σύμφωνα με το Ν. 4009/11.
5. Πορεία σύνταξης νέου Οργανισμού του ΠΚ στο πλαίσιο του Ν.4009 και εκπόνηση σχεδίου από τη Σύνοδο Πρυτάνεων.
Από τα ΔΣ των Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων και του
Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού στο Ρέθυμνο

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Δήλωση ενδιαφέροντος για σεμινάρια/εργαστήρια της ΓΣΕΕ

Αγαπητές συνάδελφοι,

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., Η Γραμματεία Γυναικών της Γ.Σ.Ε.Ε. και η Δομή Ισότητας των Φύλων της Γ.Σ.Ε.Ε., στο πλαίσιο Έργου του ΕΣΠΑ οργανώνουν σε όλη τη χώρα εργαστήρια/σεμινάρια με στόχο την ενδυνάμωση εργαζόμενων γυναικών στα θέματα του συνδικαλισμού και της ισότητας των φύλων, υπό το πρίσμα της σημερινής δυσμενούς για τις εργασιακές σχέσεις συγκυρίας.
Πρόκειται για το Έργο «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων» και ειδικότερα το Υποέργο «Ενέργειες Επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης εργαζομένων γυναικών».
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, στα εργαστήρια/σεμινάρια αναπτύσσονται θεματικές ενότητες όπως:
-- η ενίσχυση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την προσωπική και συνδικαλιστική ενδυνάμωση, την επαγγελματική στήριξη, τη δόμηση συλλογικότητας και αλληλεγγύης,
-- οι τεχνικές διαπραγμάτευσης και διαχείρισης συγκρούσεων ή κρίσεων,
-- η διαχείριση άγχους στον εργασιακό χώρο,
-- το ατομικό εργατικό δίκαιο.

Υπάρχουν δύο δυνατότητες:
1. Διοργάνωση 5ωρου εργαστηρίου
2. Διοργάνωση 30ωρου σεμιναρίου (σε δύο Σαββατοκύριακα)

Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα κάθε σεμιναρίου/εργαστηρίου μπορεί να προταθεί και από τις ενδιαφερόμενες. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Έργου υπάρχει ήδη το σεμινάριο «Από την προσωπική εμπειρία στη συλλογική δράση: Η θέση της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία», κατά τη διάρκεια του οποίου αναλύονται θέματαπου σχετίζονται με την θέση των γυναικών στο διοικητικό μηχανισμό και στη συμμετοχή λήψης αποφάσεων δομών, οργανισμών. Το σεμινάριο αυτό έχει διάρκεια 30 ώρες συνολικά και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 2 Σαββατοκύριακα.

Η διοργάνωση ενός σεμιναρίου ή/και εργαστηρίου στο Ρέθυμνο εξαρτάται από την ύπαρξη ενός επαρκούς αριθμού γυναικών (20 άτομα) και από τον προτεινόμενο χρόνο διεξαγωγής. Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων, θα εξεταστεί η δυνατότητα επανάληψής τους στο μέλλον.

Για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση μιας τέτοιας επιμόρφωσης πρέπει να διερευνηθούν τα ακόλουθα:
1. Ποιος είναι ο αριθμός των ενδιαφερόμενων συναδέλφων.
2. Αν το ενδιαφέρον προσανατολίζεται σε 30ωρο σεμινάριο ή σε 5ωρο εργαστήριο.
3. Ποια θεματολογία είναι προτιμητέα, ώστε ο αρμόδιος φορέας να απαντήσει για τη δυνατότητα διεξαγωγής του στο Ρέθυμνο, το Φεβρουάριο.

Προκειμένου λοιπόν να διερευνηθούν τα παραπάνω και να γίνει ο απαιτούμενος προγραμματισμός, καλούνται οι ενδιαφερόμενες να επικοινωνήσουν με τη συνάδελφο Ειρήνη Θυμιατζή (τηλ. 7848), την οποία και ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία επικοινωνίας με την ΓΣΕΕ και συγκέντρωσης όλων των σχετικών πληροφοριών.

Το ΔΣ

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση 20-1-2014

Ρέθυμνο 20-1-2014

Με τη δημοσίευση, στις 18-1-2014, των νέων πινάκων κατάταξης υπαλλήλων του ΠΚ προς διαθεσιμότητα κάποιοι συνάδελφοί μας είδαν και πάλι το όνομά τους να παραμένει στην λίστα, άλλοι να εξέρχεται ή να εισέρχεται στη «ζώνη» της διαθεσιμότητας και κάποιοι άλλοι να βρίσκεται στη «ζώνη» επικινδυνότητας, κοντά δηλαδή σε ενδεχόμενη διαθεσιμότητα λόγω των νέων πιθανών ανακατατάξεων που θα επιφέρουν οι τελικοί πίνακες.
Για το σύνολο όμως του προσωπικού που διέτρεξε τους νέους πίνακες τίθεται επιτακτικά το ζήτημα της διαφάνειας και της διοικητικής ορθότητας ως προς το συνολικό χειρισμό των στοιχείων που αφορούν τη μοριοδότηση των υπαλλήλων του Ιδρύματος.
Η συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της σημερινής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας ανέτρεξε σε όλα τα στάδια αυτής της δραματικής διαδικασίας που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013, και αποτύπωσε μια σειρά ισχυρών προβληματισμών και επιφυλάξεων για ζητήματα όπως:

● Η απουσία αξιολογήσεων όλων των ετών για μεγάλο μέρος του προσωπικού, ο διαφορετικός χρόνος σύνταξης της αξιολόγησης ανά υπηρεσία, καθώς και ο χρόνος κατάθεσης εκθέσεων αξιολόγησης στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
● Η έλλειψη επίσημων απαντήσεων στα ερωτήματα που η Δ/νση Διοικητικού απηύθυνε στα συναρμόδια Υπουργεία και η καταφυγή, εντέλει, σε υπηρεσιακές ερμηνείες.
● Η απουσία κάθε ενημέρωσης για την εξέλιξη της διαδικασίας από τις 9 Δεκεμβρίου και μετά, οπότε το Υπουργείο ζήτησε την εκ νέου αποστολή στοιχείων από τις Δ/νσεις Διοικητικού.
● Οι αποκλίσεις ανάμεσα στους πίνακες που προέκυψαν από την ατομική απογραφή και των νέων πινάκων που συντάχθηκαν από τη Δ/νση Διοικητικού, που σε κάποιες περιπτώσεις εγείρουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το ενδεχόμενο λάθους ή σκοπιμότητας.

Στο σύνολό της η εφαρμογή της πολιτικής για διαθεσιμότητες-απολύσεις δεν θα ήταν δυνατόν να μην επιφέρει τραύματα στο σώμα του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς όμως, είναι ορατός ο επιπλέον κίνδυνος να παγιωθεί ένα κλίμα δυσπιστίας, ή και κακοπιστίας, μεταξύ των συναδέλφων, καθώς και μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Θεωρούμε πως ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αποτραπεί μόνο με πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στη διαφάνεια, την ανοιχτή συζήτηση, τη δημόσια ενημέρωση και λογοδοσία.  

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

ΓΣ την Δευτέρα 20/1/2014 στις 9πμ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων στο Ρέθυμνο καλεί Δευτέρα 20/1/2014 στις 09:00 τα μέλη  του σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βιβλιοθήκης.
ΘΕΜΑ :
Έκδοση νέων πινάκων κατάταξης προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης
http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/diathesimothta/ana_forea.csp
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Νέοι πίνακες κατάταξης κατάταξης υπαλλήλων.
 
Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να παρευρεθούν.