Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 26/6/2014 στις 9.00 π.μ.

 Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 26/6/2014 στις 9.00 π.μ. στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
  •  Εκλογή εκπροσώπων του Διοικητικού Προσωπικού στη Σύγκλητο.
  • Διαθεσιμότητα/Κινητικότητα.
  • Αξιολόγηση προσωπικού.
  • Οργανισμός/Οργανόγραμμα.
  • Αξιολόγηση ΑΕΙ από Ιδιωτική εταιρεία.
 Είναι πολύ σημαντική η παρουσία ΟΛΩΝ στη  Γενική Συνέλευσή μας!!!

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

24ωρη Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ  ΤΜΗΜΑ  ΑΔΕΔΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ          Ρέθυμνο, 21-09-2014
Ταχ. Δ/νση: Κιλελέρ 4                                                          Αρ. Πρ.: 14
Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο
Πληροφορίες: Δερεδάκης Νικόλαος                                    ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνα : 28310 52808 - 6978200399                              1. Μέλη μας
FAX. : 28310 22132                                                              2. MME
e-mail: deredakis@yahoo.gr                                                              


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
24ωρη Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.

Η Ε.Γ. του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που προκήρυξε η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014.
Με τη συμμετοχή μας στην Απεργία θα στείλουμε ηχηρό μήνυμα καταδίκης της πολιτικής της ποινικοποίησης των συνδικαλιστικών αγώνων και των σχεδίων πλήρους κατάργησης του απεργιακού δικαιώματος. Σε αυτή την πολιτική εντάσσεται η δικαστική απόφαση που «απαγορεύει να κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο μέλλον Απεργία με τα ίδια αιτήματα»!!! Θα απαιτήσουμε να επαναπροσληφθούν όλοι-ες οι απολυμένοι-ες εργαζόμενοι στο Δημόσιο και να επαναλειτουργήσουν όλες οι δομές και υπηρεσίες που καταργήθηκαν με την ταυτόχρονη επάνοδο όλων των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν. Τέλος, με την Απεργία μας στις 23/9/2014 και με τη συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων μας, διεκδικούμε λύσεις στα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στην πρόσφατη απόφαση του Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (21.8.2014).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 10:00 ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Για το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου

Ο Πρόεδρος                                      Η Γραμματέας
Νίκος Δερεδάκης                                Ειρήνη Κοτζάκη

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για την Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την αυτοαπογραφή των υπαλλήλων τον Οκτώβριο του 2013


9 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την πλατφόρμα αυτοαπογραφής υπαλλήλων 8 Πανεπιστημίωντον Οκτώβριο του 2013

Η Απόφαση με αρ. 121/2014 και ημερομηνία 5.9.2014 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έρχεται, έστω και καθυστερημένα, να δικαιώσει όλους όσους διατύπωσαν ισχυρές αντιρρήσεις, φόβους και επιφυλάξεις για το διάτρητο της διαδικασίας με την οποία υπάλληλοι των 8 Πανεπιστημίων που επλήγησαν από τη διαθεσιμότητα κλήθηκαν, τον Οκτώβριο του 2013, να απογραφούν στον διαδικτυακό τόπο odysseas.it.minedu.gov.gr.

Σύμφωνα με την Απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνος επεξεργασίας,
«δεν ακολούθησε επαρκή μέθοδο αυθεντικοποίησης των χρηστών της εν λόγω υπηρεσίας, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο την ακρίβεια των δεδομένων»,
«δεν υιοθέτησε τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας»,
«δεν υιοθέτησε τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την ακρίβεια των δεδομένων», καθώς «η αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά δηλωθέντων στοιχείων με τα αντίστοιχα έγγραφα δικαιολογητικά [...] δεν αποδεικνύεται ότι έλαβε χώρα».

Με την έκδοση των Διαπιστωτικών Πράξεων του Νοεμβρίου 2013, οι οποίες προέκυψαν από τα στοιχεία αυτοαπογραφής των υπαλλήλων, συνάγεται ότι «η συγκεκριμένη διαδικασία επέφερε δυσμενείς επιπτώσεις σε υποκείμενα των δεδομένων αφού εσφαλμένα αναφέρθηκαν στην πρώτη διαπιστωτική πράξη».

Η Αρχή Προστασίας «ενόψει των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι πίνακες μοριοδότησης προσόντων των υπαλλήλων που βασίστηκαν σε μη ακριβή δεδομένα δεν έχουν πλέον ισχύ» έκρινε ότι «πρέπει να επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας η προβλεπόμενη κύρωση της προειδοποίησης» και, καταληκτικά,
«Απευθύνει, με βάση το άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997, αυστηρή προειδοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997 και για την παραβίαση του άρθρου 10 του ν. 2472/1997».

Αξίζει να θυμηθούμε πως ένα σημαντικό μέρος των αιτιάσεων της απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποτελούσε και το σκεπτικό της “Δήλωσης Απογραφής με Επιφύλαξη Δικαιωμάτων”, την οποία απέστειλαν στο Υπουργείο Παιδείας οι απογραφέντες συνάδελφοι, καθώς και της “Δήλωσης Μη Απογραφής” προς το Υπ. Παιδείας 15 συναδέλφων από Ρέθυμνο και Ηράκλειο, στην οποία κατέληγαν πως «για τους λόγους αυτούς, και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, δηλώνουμε ότι δεν δυνάμεθα, για λόγους που δεν οφείλονται σ' εμάς, να απογραφούμε στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα, όπως έχουμε κληθεί να πράξουμε».
Το Δ.Σ.

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού στο Ρέθυμνο για αξιολόγηση Οργανισμού & παραίτηση αντιπρύτανη, 3-9-2014

Ανακοίνωση
3 Σεπτεμβρίου 2014

Στην εβδομάδα που πέρασε είχαμε δύο κρίσιμα γεγονότα για το Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τη δημοσιοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης της εταιρείας TEC S.A. για τα Σχέδια Οργανισμών των 8 Πανεπιστημίων που επλήγησαν από τη διαθεσιμότητα και την δήλωση αποχώρησης από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης του αναπληρωτή Πρύτανη Γιώργου Τζιρίτα.
Μια σύντομη αναδρομή είναι απαραίτητη για την αποτίμησή τους.
► Τον Σεπτέμβριο του 2013, το Πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας για αποστολή Αξιολόγησης Δομών και Σχεδίων Στελέχωσης, για να λάβει ως απάντηση την Κοινή Υπουργική Απόφαση που καταργούσε 49 θέσεις διοικητικού προσωπικού, οδηγώντας ισάριθμους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα. Το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας συντάχθηκε με τη διαπίστωση πως η μείωση κατά 49 των υπηρετούντων τότε 363 διοικητικών υπαλλήλων καθιστούσε αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Όμως η ζωή συνεχίστηκε...
► Τον Ιούνιο του 2014, το Πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας για αποστολή Σχεδίου Οργανισμού και Οργανογράμματος, για να λάβει ως απάντηση την πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της εταιρείας TEC S.A., σύμφωνα με την οποία για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν χρειάζονται ούτε οι 363 προ της διαθεσιμότητας διοικητικοί υπάλληλοι, ούτε οι 411 που τεκμηρίωνε το υποβληθέν Σχέδιο Οργανισμού. Αρκούν 299!
► Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκπαιδεύει ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό φοιτητών, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τις επιδόσεις και τη θέση του στον διεθνή ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο, για να εισπράξει ως “επιβράβευση” τη διαρκή, χρόνο με το χρόνο, μείωση της κρατικής επιχορήγησης, καθώς και την συνεχιζόμενη αποψίλωσή του σε διδακτικό προσωπικό, λόγω της μη αναπλήρωσης των αποχωρήσεων-συνταξιοδοτήσεων.
Υπάρχουν σήμερα ακαδημαϊκά Τμήματα που λειτουργούν με τον αδιανόητο -ακόμα και για σχολική μονάδα- αριθμό των 15-20 διδασκόντων. Η κρατική επιχορήγηση για το 2015 -όπως επισημαίνεται και στην επιστολή αποχώρησης από την Πρυτανεία του Γ. Τζιρίτα- περιορίζεται σε 3.840.200€, ποσό με το οποίο θα πρέπει να καλυφθούν απολύτως ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες ύψους 6.000.000€!
      Η διαπίστωση της επιστολής παραίτησης του Γ. Τζιρίτα ότι «προωθείται μια πολιτική οικονομικής αυτονομίας των πανεπιστημίων», των οποίων πλέον η λειτουργία «απαιτεί την ανεύρεση πόρων από ιδιωτικές πηγές», φαίνεται ότι αποτελεί κοινό τόπο για το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι το προφανές συμπέρασμα από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, όπως αυτή έχει κραυγαλέα αποτυπωθεί στο νόμο Διαμαντοπούλου, στη μη αναπλήρωση του αποχωρούντος προσωπικού, στις διαθεσιμότητες, στη δραματική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων.
Πάγια θέση του Συλλόγου μας, που εκφράστηκε με τη μέγιστη ένταση κατά τη διάρκεια των απεργιακών μας κινητοποιήσεων το φθινόπωρο του 2013, είναι η ανάγκη συσπείρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας στη γραμμή της υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.
Στην παρούσα συγκυρία, πιστεύουμε πως πρέπει να αναδείξουμε την ανάγκη μιας ρητής και ξεκάθαρης τοποθέτησης ως προς το μέλλον και τις προοπτικές του Πανεπιστημίου: Όταν η κυβέρνηση δηλώνει τόσο κραυγαλέα την πρόθεση μετατροπής του Πανεπιστημίου σε “αυτοχρηματοδοτούμενη εταιρεία”, το Πανεπιστήμιο οφείλει είτε να δηλώσει ευθαρσώς την αντίθεσή του σε αυτόν τον σχεδιασμό, είτε ρητά να παραδεχτεί ότι τον αποδέχεται. Δεν μπορούμε ως ακαδημαϊκή κοινότητα -χωρίς να εξαιρούμε τους εαυτούς μας- να πορευόμαστε, μέρα την ημέρα, λειτουργώντας ως συνδιαχειριστές του.
Δυστυχώς, το Πανεπιστήμιο εμφανίζεται σήμερα εντελώς ανεπαρκές και ελλειμματικό. Το μαρτυρά η αμήχανη σιωπή γύρω από την επιστολή παραίτησης του αντιπρύτανη Γιώργου Τζιρίτα, που αποτελεί μια πράξη αντίθεσης στην ολέθρια κυβερνητική πολιτική για το μέλλον του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
Η δημόσια δήλωση αδυναμίας του Γ. Τζιρίτα, με δεδομένες τις οικονομικές περικοπές,  να εγγυηθεί περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και η απόφασή του ως εκ τούτου να παραιτηθεί και να μην συμμετάσχει σε οικονομική διαχείριση «που δε συμμορφώνεται με τη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να εξασφαλίζει τη λειτουργία των πανεπιστημίων, όπως επιτάσσουν και οι ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν. 4009/2011», επισημαίνοντας συνάμα «το εμφανές έλλειμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, και έτι περαιτέρω την έλλειψη συνάρθρωσης αυτής της στρατηγικής με ένα συνολικό σχέδιο ανάταξης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας», θέτει σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας το ερώτημα αν θα προβούν και τα ίδια σε πράξεις δηλωτικές της αντίθεσής τους ή αν θα συνεχίσουν να πορεύονται σιωπηλά και αδιαμαρτύρητα, συναινώντας στην ουσία στα κυβερνητικά σχέδια απαξίωσης του δημόσιου χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.