Πληροφορίες Εγγραφής


ΕΓΓΡΑΦΗ

Δικαίωμα εγγραφής στο σύλλογο μας έχουν όλοι οι υπάλληλοι του Πανεπιστήμιου Κρήτης στο Ρέθυμνο.  Η συνδρομή είναι διετής (2 έτη) και ανέρχεται σε 20 ευρώ

Αίτηση Εγγραφής στο σύλλογο (σε μορφή: Acrobat Reader PDF) 
μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση  (σε μορφή: Acrobat Reader PDF)

Για να καταθέσετε την Αίτηση Εγγραφής σας μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με το E-mail του συλλόγου μας :