Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Eνημερωτική συνάντηση την Τρίτη 17 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 στην αίθουσα της Συγκλήτου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
    Σε συνέχεια πρόσκλησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ξεκινήσει την υλοποίηση έργου με τίτλο "Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών", του οποίου το αντικείμενο περιλαμβάνει (αντιγράφω από σχετικά έγγραφα):
  • αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε τομείς που άπτονται της αναβάθμισης της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών,
  • περιγραφή και τεκμηρίωση προτεινόμενων παρεμβάσεων,
  • καθορισμό προτεραιοτήτων και ομαδοποίηση παρεμβάσεων,
  • προϋποθέσεις επιτυχίας και καταγραφή πιθανών κινδύνων,
  • χρονοδιάγραμμα για κάθε προτεινόμενη παρέμβαση,
  • τεκμηρίωση προϋπολογισμού ανά παρέμβαση.
Σε μια πρώτη συνάντηση εργασίας την Δευτέρα 9/12, προσκληθήκαμε και οι πρόεδροι των Συλλόγων Διοικητικού Προσωπικού. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η ανάγκη ενημέρωσης του συνόλου του προσωπικού και ορίστηκαν δύο συναντήσεις (Ηράκλειο και Ρέθυμνο) στις οποίες ο Υπεύθυνος του έργου Χρήστος Νικολάου και ο Αντιπρύτανης Κωνσταντίνος Τζανάκης θα μας παρουσιάσουν το περιεχόμενο και τις προοπτικές ανάπτυξης του Οδικού Χάρτη.

Καλούμαστε λοιπόν όλοι σε ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη 17 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 στην αίθουσα της Συγκλήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου