Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για την Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την αυτοαπογραφή των υπαλλήλων τον Οκτώβριο του 2013


9 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την πλατφόρμα αυτοαπογραφής υπαλλήλων 8 Πανεπιστημίωντον Οκτώβριο του 2013

Η Απόφαση με αρ. 121/2014 και ημερομηνία 5.9.2014 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έρχεται, έστω και καθυστερημένα, να δικαιώσει όλους όσους διατύπωσαν ισχυρές αντιρρήσεις, φόβους και επιφυλάξεις για το διάτρητο της διαδικασίας με την οποία υπάλληλοι των 8 Πανεπιστημίων που επλήγησαν από τη διαθεσιμότητα κλήθηκαν, τον Οκτώβριο του 2013, να απογραφούν στον διαδικτυακό τόπο odysseas.it.minedu.gov.gr.

Σύμφωνα με την Απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνος επεξεργασίας,
«δεν ακολούθησε επαρκή μέθοδο αυθεντικοποίησης των χρηστών της εν λόγω υπηρεσίας, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο την ακρίβεια των δεδομένων»,
«δεν υιοθέτησε τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας»,
«δεν υιοθέτησε τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την ακρίβεια των δεδομένων», καθώς «η αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά δηλωθέντων στοιχείων με τα αντίστοιχα έγγραφα δικαιολογητικά [...] δεν αποδεικνύεται ότι έλαβε χώρα».

Με την έκδοση των Διαπιστωτικών Πράξεων του Νοεμβρίου 2013, οι οποίες προέκυψαν από τα στοιχεία αυτοαπογραφής των υπαλλήλων, συνάγεται ότι «η συγκεκριμένη διαδικασία επέφερε δυσμενείς επιπτώσεις σε υποκείμενα των δεδομένων αφού εσφαλμένα αναφέρθηκαν στην πρώτη διαπιστωτική πράξη».

Η Αρχή Προστασίας «ενόψει των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι πίνακες μοριοδότησης προσόντων των υπαλλήλων που βασίστηκαν σε μη ακριβή δεδομένα δεν έχουν πλέον ισχύ» έκρινε ότι «πρέπει να επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας η προβλεπόμενη κύρωση της προειδοποίησης» και, καταληκτικά,
«Απευθύνει, με βάση το άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997, αυστηρή προειδοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997 και για την παραβίαση του άρθρου 10 του ν. 2472/1997».

Αξίζει να θυμηθούμε πως ένα σημαντικό μέρος των αιτιάσεων της απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποτελούσε και το σκεπτικό της “Δήλωσης Απογραφής με Επιφύλαξη Δικαιωμάτων”, την οποία απέστειλαν στο Υπουργείο Παιδείας οι απογραφέντες συνάδελφοι, καθώς και της “Δήλωσης Μη Απογραφής” προς το Υπ. Παιδείας 15 συναδέλφων από Ρέθυμνο και Ηράκλειο, στην οποία κατέληγαν πως «για τους λόγους αυτούς, και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, δηλώνουμε ότι δεν δυνάμεθα, για λόγους που δεν οφείλονται σ' εμάς, να απογραφούμε στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα, όπως έχουμε κληθεί να πράξουμε».
Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου