Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 19-11-2013

     Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης ενημερώθηκε για την κατάρτιση και ανακοίνωση των πινάκων του Α.Σ.Ε.Π., που προσωποποιούν και συγκεκριμενοποιούν την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα μέλη της Συγκλήτου διαπιστώνουν ότι επαληθεύεται η πρόβλεψη που εκφράστηκε σε όλες τις πρόσφατες ανακοινώσεις του οργάνου, για την εξαιρετικά δυσμενή πλέον κατάσταση στην οποία οδηγούνται οι ακαδημαϊκές και ερευνητικές λειτουργίες του
Πανεπιστημίου Κρήτης λόγω της αποδιοργάνωσης του συνόλου των διοικητικών υπηρεσιών του. Οι υπάλληλοι που αναγκάζονται σε έξοδο από το Ίδρυμα έχουν διακριθεί μέχρι σήμερα για την αποτελεσματική και ποιοτική συμβολή τους στην κατάκτηση της αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επί πλέον τα στοιχεία των προαναφερόμενων πινάκων που δημοσίευσε ο Α.Σ.Ε.Π. επιβεβαιώνουν τις επισημάνσεις της Διοίκησης, προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Υ.Δ.Μ.Η.Δ., για την προβληματική ως προς την εγγυρότητα διαδικασία της ατομικής απογραφής των υπαλλήλων των ΑΕΙ. Τα μέλη της Συγκλήτου είναι κοινωνοί της αγανάκτησης του συνόλου της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τό άδικο μέτρο της διαθεσιμότητας που πλήττει το Ίδρυμα και τους υπαλλήλους του.
      Η Σύγκλητος ενημερώθηκε επίσης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2014 ο οποίος έχει υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές. Επισημαίνεται ότι η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 15% έναντι του 2013, συμποσούται σε περιστολή 27,7% σε σχέση με το έτος 2012. Επιπλέον η Σύγλητος ενημερώθηκε για την νέα επιβαλλόμενη μείωση, ύψους 11%, του προϋπολογισμού για το 2015. Τα μέλη της Συγκλήτου θεωρούν ότι η τήρηση κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας προϋποθέτει στοιχειώδη διαχειριστική επάρκεια ώστε να εξασφαλίζονται τουλάχιστον οι ζωτικές λειτουργίες για το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση η Σύγλητος δεν πείθεται ότι οι δραματικές περικοπές των προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων και η επιτελούμενη αποδιοργάνωση των διοικητικών τους υπηρεσιών, με το μέτρο της διαθεσιμότητας, θα λύσουν το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Αντιθέτως, σε αυτή την περίοδο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε τα Πανεπιστήμια πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να τη συνδράμουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανασυγκρότηση της χώρας.
       Οι χωρίς έρεισμα μειώσεις του προϋπολογισμού που επιβάλλει το Υ.ΠΑΙ.Θ. ωθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε αδιέξοδες συνθήκες ως προς την εκπλήρωση των στοιχειωδών ακαδημαϊκών και οικονομικών του υποχρεώσεών. Στις προαναφερόμενες διαπιστώσεις προστίθενται η μείωση του μόνιμου και η αδυναμία πρόσληψης έκτακτου διδακτικού προσωπικού, καθιστώντας προβληματική έως αδύνατη την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Η ισοπεδωτική και χωρίς πραγματικό προγραμματισμό πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. οδηγεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε πρόδηλη ακαδημαϊκή και διοικητική δυσλειτουργία, ενώ η καθίζηση της κρατικής χρηματοδότησης συντείνει στην οικονομική ασφυξία του Ιδρύματος. Η Σύγκλητος επισημαίνει ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. αντιβαίνει τη συνταγματική επιταγή ως προς τη διασφάλιση της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης και φέρει την πλήρη ευθύνη για τον κίνδυνο κατάρρευσης ενός Ιδρύματος που διακρίνεται διεθνώς στο
πεδίο της έρευνας και της εκπαίδευσης.
        Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να ενημερώσει επειγόντως τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος και τα εκλεγμένα όργανα διοίκησης των ακαδημαϊκών του μονάδων για την πρωτοφανή, παράλογη και άδικη μεταχείριση που δέχεται από την ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., ώστε η πανεπιστημιακή κοινότητα στο σύνολό της να διαμορφώσει μια στρατηγική αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης ανάγκης στην οποία το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει οδηγηθεί.
Ρέθυμνο 19 – ΧΙ - 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου