Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Ενημερωτικό σημείωμα της δικηγόρου μ. Τσίπρα για τη διαθεσιμότητα και την αργία, ΟΔΠΤΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων σχετικά με τις νομικές ενέργειες των υπαλλήλων μετά α) τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας, β) την αυτοδίκαιη θέση τους σε αργία λόγω μη απογραφής»
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2013 εξεδόθησαν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, με βάση τις οποίες καταργήθηκαν οργανικές θέσεις (είτε συνολικά κλάδων είτε μερικά) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.  Με τις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις καταργήθηκαν σε μερικές περιπτώσεις ολόκληροι κλάδοι ενώ σε άλλες μερικές μόνο οργανικές θέσεις των κλάδων αυτών.
Μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών, είναι προφανές, ότι εάν πρόκειται για συνολικές καταργήσεις κλάδων όλοι οι υπάλληλοι, που ανήκουν οργανικά στον κλάδο αυτό, μπαίνουν σε διαθεσιμότητα ενώ εάν καταργούνται μόνο μερικές από τις θέσεις του κάθε κλάδου, οι υπάλληλοι, που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων και μοριοδοτήσεως.
Μετά την παραλαβή των πράξεων αυτών, (στο σώμα της οποίας, κατά την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να δηλώνεται η φράση «με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου»), κάθε υπάλληλος θα πρέπει ατομικώς να διεκδικήσει και ασκήσει τα δικαιώματά του, αρνούμενος την υπαγωγή του σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Οι νομικές ενέργειες που χωρούν στην περίπτωση αυτή διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς κάθε υπαλλήλου, ήτοι εάν είναι μόνιμος υπάλληλος ή εάν είναι εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Όσον αφορά στους μονίμους υπαλλήλους, αυτοί μπορούν να ασκήσουν αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο και αίτηση αναστολής (ασφαλιστικά μέτρα-προσωρινή διαταγή) ζητώντας να ακυρωθεί η διαπιστωτική πράξη θέσης τους σε διαθεσιμότητα και να παραμείνουν στην εργασία τους με τις κανονικές αποδοχές τους μέχρι την οριστική εκδίκαση της υποθέσεως τους. Η προθεσμία της αιτήσεως ακυρώσεως είναι 60 ημέρες από την παραλαβή της διαπιστωτικής πράξεως ενώ η αίτηση αναστολής πρέπει να κατατεθεί το ταχύτερο δυνατόν δεδομένου, ότι ο αιτών επικαλείται άμεση βλάβη (μείωση αποδοχών) και επικείμενο κίνδυνο (υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης).
            Οι αορίστου χρόνου υπάλληλοι, που τίθενται σε διαθεσιμότητα, μπορούν να ασκήσουν αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εργατικές διαφορές) και ασφαλιστικά μέτρα (μαζί με αίτημα προσωρινής διαταγής), προκειμένου επίσης να επιτύχουν την παραμονή τους στην θέση εργασίας τους και την καταβολή των αποδοχών τους χωρίς την μείωση του μισθού τους.
Όσον αφορά στην φημολογούμενη θέση σε αυτοδίκαιη αργία όσων υπαλλήλων δεν προέβησαν σε απογραφή, θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι αναγκαία προϋπόθεση για την θέση ενός εργαζόμενου (μονίμου ή αορίστου) σε αυτοδίκαιη αργία, προϋποθέτει την άσκηση πειθαρχικής διώξεως, αρμοδιότητα επί της οποίας έχουν οι Πρυτανικές Αρχές.
Σε κάθε περίπτωση προκειμένου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε κάθε έναν εξ υμών, έγγραφο με το οποίο θα παραπέμπεστε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και διαπιστωτική πράξη θέσης σε αυτοδίκαιη αργία. Αμφότερα τα έγγραφα, παραλαμβάνονται με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Μετά την παραλαβή του εγγράφου θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία, ο υπάλληλος δικαιούται να προσφύγει εάν μεν είναι μόνιμος σε αίτηση ακύρωσης (μαζί με αίτηση αναστολής και προσωρινής διαταγής) εάν δε είναι αορίστου χρόνου σε αγωγή (μαζί με ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή) ζητώντας να αρθεί η θέση τους σε αυτοδίκαιη αργία.
            Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση, ερώτηση ή απορία.
            Με εκτίμηση,
            Μαρία –Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου