Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ρέθυμνο, 26 Μαρτίου 2014

Στις 14 Αυγούστου 2013 εκδόθηκε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας υπό τον τίτλο «Μεταρρυθμιστικές Δράσεις ΥΠΑΙΘ-ΑΕΙ», το οποίο καλούσε τα Πανεπιστήμια να προβούν σε αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών, σύνταξη νέων οργανογραμμάτων και κατάργηση θέσεων διοικητικού προσωπικού που πλεονάζει. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης συνέταξε και απέστειλε, αρχές Σεπτεμβρίου, στο ΥΠΑΙΘ την αιτούμενη Αξιολόγηση Δομών και Υπηρεσιών και Σχέδιο Στελέχωσης. Ο Σύλλογός μας είχε διατυπώσει την αντίθεσή του στην ανταπόκριση του Πανεπιστημίου στο υπουργικό έγγραφο. Η απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης στις 3/9 έλεγε:
«Η εμπειρία της εφαρμογής του Σχεδίου Αθηνά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, που οδήγησε στη συγχώνευση Τμημάτων παρά την τεκμηριωμένη έγγραφη απόφαση του Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Ιδρύματος, υποδηλώνει ότι η έκφραση γνώμης από πλευράς του Ιδρύματος χρησιμοποιείται μόνο προσχηματικά, προκειμένου να υλοποιηθούν οι προειλημμένες πολιτικές αποφάσεις του Υπουργείου. Η ύπαρξη Αξιολόγησης Δομών και Σχεδίων Στελέχωσης αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο περί διαθεσιμότητας (Ν.4172/13) νομική προϋπόθεση προκειμένου να καταργηθούν από τον Υπουργό θέσεις προσωπικού και ως εκ τούτου να τεθεί αυτό σε διαθεσιμότητα. Συνακόλουθα, η ύπαρξη και μόνο απάντησης από πλευράς Ιδρύματος, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της, εκτιμάται ότι θα προσφέρει τη νομιμοποιητική βάση στις υπουργικές ενέργειες».
Η εκτίμηση εκείνη έγινε πραγματικότητα, καθώς η συνέχεια είναι γνωστή: κατάργηση 49 θέσεων διοικητικού προσωπικού και συνάδελφοί μας σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2014 εκδόθηκε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με επανάληψη του εφιαλτικού τίτλου «Μεταρρυθμιστικές Δράσεις ΥΠΑΙΘ-ΑΕΙ» και με ακριβή μάλιστα αντιγραφή προτάσεων και διατυπώσεων που συναντάμε στο έγγραφο του Αυγούστου. Τα Πανεπιστήμια καλούνται να προβούν πάλι σε αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών, αυτή τη φορά όμως σε σχέση με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ). Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει συντάξει και είναι έτοιμη να αποστείλει στις αμέσως επόμενες ημέρες την αιτούμενη Αξιολόγηση.

Καθώς έγγραφα, φρασεολογία και κινήσεις επαναλαμβάνονται, θα επαναλάβουμε κι εμείς τη θέση που διατυπώσαμε στις 3 Σεπτεμβρίου, παραφράζοντάς την:

Η εμπειρία της εφαρμογής της διαθεσιμότητας στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρά την κατάθεση τεκμηριωμένης Αξιολόγησης, απέδειξε ότι η έκφραση γνώμης από πλευράς Ιδρύματος χρησιμοποιείται μόνο προσχηματικά. Η ύπαρξη και μόνο Αξιολόγησης Δομών-Υπηρεσιών τον περασμένο Σεπτέμβριο αποτέλεσε τη νομική προϋπόθεση προκειμένου να καταργηθούν από τον Υπουργό 49 θέσεις διοικητικού προσωπικού και ως εκ τούτου να τεθεί αυτό σε διαθεσιμότητα. Φοβόμαστε πως η νέα απάντηση από πλευράς Ιδρύματος αναφορικά με τους/τις συναδέλφους ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της, θα προσφέρει για μια ακόμα φορά τη νομιμοποιητική βάση για την υλοποίηση των υπουργικών προθέσεων, που κανείς δεν έχει πλέον το άλλοθι να θεωρεί πως είναι αγαθές.
Μπορούμε άραγε να κατηγορηθούμε για υπερβολική κακοπιστία; Θεωρεί η διοίκηση πως πρόκειται απλώς για υπηρεσιακές διαδικασίες ή έχει αποδεχθεί την ιδέα ότι ο ακρωτηριασμός του προσωπικού του Ιδρύματος θα συνεχιστεί;
Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου