Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 27-11-2017

Ρέθυμνο, 27-11-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Συνάδελφοι,
Με τον ν. 4485/2017 που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των Διοικητικών υπαλλήλων, μελών του ΕΤΕΠ ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, στην Σύγκλητο και στα άλλα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος,  δεν πραγματοποιείται πλέον από τους συλλόγους της κάθε κατηγορίας προσωπικού, αλλά με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης των ΑΕΙ.
Με τη διαδικασία αυτή, η εκπροσώπηση και  η υπεράσπιση των δικαιωμάτων  του προσωπικού, γίνεται ατομική υπόθεση των εκλεγμένων από το σύνολο του προσωπικού της κάθε κατηγορίας, χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση ως προς την υλοποίηση αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργάνων των συλλόγων, ως προς τα θέματα που συζητούνται  και  τις  αποφάσεις που παίρνονται.
Ο σκοπός αυτών των αλλαγών είναι προφανής. Στο όνομα της δήθεν αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων  παρακάμπτονται οι σύλλογοι, στα πλαίσια της  γενικότερης προσπάθειας αποκλεισμού των εργαζομένων από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν και εν όψει των αλλαγών στο συνδικαλιστικό νόμο που απαιτεί η τρίτη αξιολόγηση.

Πρόκειται για ξεκάθαρη παρέμβαση στη λειτουργία των συλλόγων και απαξίωση της συλλογικής δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου