Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, 8/5/2014


ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
08/05/2014
 ΘΕΜΑ:  «Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης, λόγω κατάργησης θέσεως με αποτίμηση προσόντων, σύμφωνα με την αριθμ.135211/Β2/23-09-2013 (ΦΕΚ 2384/τ.Β’/24-09-2013) κοινή Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και Παιδείας και Θρησκευμάτων,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αριθμ.57519/Β2/11-04-2014  (ΦΕΚ 910/τ.Β’/11-04-2014) κοινή Απόφαση και ισχύει.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΦΘ9-ΖΛΟ


 Αθήνα, 6 Μαΐου 2014 (www.asep.gr)
Έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Οριστικοί πίνακες κατάταξης υπαλλήλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου