Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης απορρίπτουμε το νομοθετικό πλαίσιο της “αξιολόγησης”


Η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Δ.Π.Τ.Ε.), με επιστολή που απέστειλε στις 8-5-2014, καλεί  τους Διοικητικούς Υπαλλήλους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να  εναντιωθούν με τη συλλογή υπογραφών στη νέα διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων βάσει προκαθορισμένης ποσόστωσης.
Με το νόμο 4250/26-3-14 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», που ψηφίστηκε πρόσφατα, γίνεται αντιδραστικότερο το ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς καθορίζονται εκ των προτέρων τα ποσοστά και οι κλίμακες αξιολόγησης (25% άριστοι, 60% μέτριοι και 15% ανεπαρκείς). Η αυθαιρεσία στον καθορισμό των ποσοστών και στον τρόπο που αυτά θα κατανεμηθούν σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων αποκαλύπτει ότι βασικός στόχος αυτής της πολιτικής δεν είναι η βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης αλλά η κατάργηση Υπηρεσιών, η απόλυση χιλιάδων συναδέλφων μας και η μισθολογική μας καθήλωση ή και υποβάθμιση.
Μέσω και της προωθούμενης αξιολόγησης η κυβέρνηση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους, ενός κράτους στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων μέσα από απολύσεις.
Δεν υπάρχει αξιολόγηση χωρίς συγκεκριμένη στόχευση. Όμως η συγκεκριμένη “αξιολόγηση” δεν αποτελεί εργαλείο που θα οδηγήσει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε θα εξαλείψει τις αιτίες που τις υποβαθμίζουν (καθόλα θεμιτοί στόχοι, που τους συμμερίζεται και τους παλεύει το συνδικαλιστικό κίνημα). Η κυβέρνηση έρχεται με την “αξιολόγηση” να χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει με αυταρχικότερα εργαλεία τους εργαζόμενους δημοσίους υπαλλήλους και να αναδείξει τα νέα επίλεκτα κρατικά στελέχη της διοίκησης.

Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης απορρίπτουμε το νομοθετικό πλαίσιο της “αξιολόγησης” και με μαζικές, συλλογικές διαδικασίες απαιτούμε:
·        να μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση
·        να καταργηθεί ο νόμος 4250/14
·        να μην γίνει καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα
και καλούμε τους συναδέλφους:
·        να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης
·        κανένας προϊστάμενος να μην δεχτεί να συμπράξει στη βαθμολογία με ποσόστωση, που οδηγεί σε απολύσεις εργαζόμενων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου