Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση Πρυτανείας για την τροποποίηση της Κ.Υ.Α., 16-10-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ανακοίνωση Πρυτανείας
    Με την τροποποίηση της Κ.Υ.Α. για τη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού σε πανεπιστήμια της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αποδεικνύεται με τον πιο εμφανή τρόπο ότι δεν πληρείται η βασική απαίτηση του νόμου για την κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση βασισμένη σε τεκμηρίωση μετά από αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών και σχέδιο στελέχωσης. Δεν είναι δυνατό με την ίδια τεκμηρίωση να προκύπτουν διαφορετικές θέσεις “πλεονάζοντος προσωπικού”. Παρά το αίτημα του Πανεπιστημίου Κρήτης που εκκρεμεί από τις 24 Σεπτεμβρίου για κοινοποίηση της φερόμενης ως Εισήγησης “Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης” το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν έχει ανταποκριθεί. Σε περίπτωση που υπήρξε περαιτέρω εμβάθυνση του ζητήματος της αξιολόγησης των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης εκ μέρους της θεωρούμενης ως αρμόδιας Ομάδας Διοίκησης Έργου και σε περίπτωση σύνταξης νέας Εισήγησης θα απαιτούνταν νέα συνεδρίαση και έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που δεν έχει γίνει.
     Σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που περιλαμβάνει άλλες κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες από αυτές της αρχικής, η τήρηση της κανονιστικής διάταξης της Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634 (ΦΕΚ, Β, 1914, 7-8-2013) επιβάλλει να ισχύσει η δεκαπενθήμερη προθεσμία σύνταξης των πινάκων συνδρομής κριτηρίων για την επιλογή των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Σε αντίθετη περίπτωση αποδεικνύεται ότι η αναφορά σε κινητικότητα για την καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης είναι απολύτως προσχηματική.
     Ούτε η δικαιολογία της ανταπόκρισης σε διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μπορεί να γίνει δεκτή, γιατί στις αποφάσεις για το Υπουργείο Παιδείας που ελήφθησαν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης στις 23 Απριλίου που θεωρήθηκαν οριστικές και σύμφωνες με τις δεσμεύσεις έναντι των δανειστών της χώρας δεν περιλαμβάνονταν τα Α.Ε.Ι. Η διαθεσιμότητα 1.500 υπαλλήλων των Α.Ε.Ι. αποφασίσθηκε χωρίς αξιολόγηση, χωρίς σχεδιασμό και με απίστευτη προχειρότητα στις 23 Ιουλίου 2013 και ανακοινώθηκε στις 19 Αυγούστου. Το Υπουργείο Παιδείας δρέπει τους καρπούς της κατ' εξακολούθηση πλημμελούς αντιμετώπισης του θέματος της διαθεσιμότητας του υποστηρικτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.
      Το Υπουργείο Παιδείας κινεί παράλληλα με τη νέα Κ.Υ.Α. διαδικασία απογραφής των υπαλλήλων με ένα πληροφοριακό σύστημα που δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων και δεν επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των εισαγομένων στοιχείων από τους απογραφόμενους. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως έχει αποφασίσει η Σύγκλητος, θα ασκήσει όλα τα προσφερόμενα ένδικα μέσα για να ακυρωθεί και η νέα απόφαση για διαθεσιμότητα 49 υπαλλήλων. Η Πρυτανεία συμπαρίσταται στο προσωπικό του Ιδρύματος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του και της αξιοπρέπειας του στο πλαίσιο της νομιμότητας όπως το έπραξε μέχρι σήμερα.

Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 16 Οκτωβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου