Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
Το Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 8ης  Οκτωβρίου 2013 συζήτησε διεξοδικά τα ζητήματα που προκύπτουν από την επαπειλούμενη «διαθεσιμότητα» διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βάσει της συζήτησης αυτής,  
Tο Συμβούλιο, ομόφωνα 
  •  Εκφράζει την αντίθεση και τη διαμαρτυρία του απέναντι στις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας για τη μείωση του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρά την έγκαιρη και στοιχειοθετημένη αντίρρηση του Πανεπιστημίου. 
  •  Διαπιστώνει ότι οι ενέργειες αυτές ακυρώνουν πλήρως τον ενδελεχή οργανωτικό ανασχεδιασμό που το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ήδη ολοκληρώσει, με υποδειγματικές διαδικασίες και μέθοδο («Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών», 62 σελ.· «Σχέδιο στελέχωσης της νέας οργανωτικής δομής», 71 σελ.· «Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης», 39 σελ.). 
  •  Διαπιστώνει ότι η εν λόγω πρακτική του Υπουργείου Παιδείας δεν υπαγορεύεται από την οφειλόμενη ορθολογική μέριμνα για τη δημόσια παιδεία και οδηγεί στην υποβάθμιση των καλύτερων πανεπιστημίων της χώρας, μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
  •  Σημειώνει ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης πλήττεται από την ελληνική πολιτεία ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία αναγνωρίζεται και βραβεύεται ως ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια σε διεθνές επίπεδο. 
  •  Εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Κρήτης οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση αβεβαιότητας και ορισμένοι εξ αυτών σχεδιάζεται να απομακρυνθούν από την εργασία τους με κυβερνητικές πρωτοβουλίες των οποίων η νομιμότητα και η σκοπιμότητα ελέγχονται. 
  •  Δηλώνει την πλήρη συμφωνία του με τις σχετικές αποφάσεις και ενέργειες της Πρυτανείας και της Συγκλήτου για την προάσπιση του συμφέροντος του Πανεπιστημίου Κρήτης, δηλαδή του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, στηρίζει την απόφαση της Συγκλήτου για προσφυγή του Ιδρύματος κατά της νομιμότητας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία παραβιάζει την έννοια της πλήρους αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου. 
  •  Αποδοκιμάζει την πολιτική πυγμής που για λόγους επικοινωνίας επιχειρεί να ασκήσει η κυβέρνηση συγκαλύπτοντας την προχειρότητα και τον παραλογισμό των αποφάσεών της. 
  •  Επισημαίνει την ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης για την έκθεση σε κίνδυνο ανθρώπων και υποδομών από την επικείμενη έλλειψη φύλαξης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. 
  •  Επισημαίνει, επίσης, ότι η συνεχιζόμενη δραστική περικοπή των κονδυλίων για την ανώτατη παιδεία και ειδικότερα η νέα περικοπή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 2014 θα πλήξει ζωτικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου και θα το οδηγήσει στο όριο της αδυναμίας να επιτελεί την αποστολή του. 
  •  Εκφράζει την ευχή να επιτευχθεί ο βέλτιστος συντονισμός του προγραμματισμού του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με δεδομένο ότι (α) η πραγματοποίηση του ερευνητικού και διδακτικού έργου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Πανεπιστημίου, και (β) η οργανωμένη προσπάθεια για την αποτροπή της μείωσης του προσωπικού και των πόρων του Πανεπιστημίου θα είναι μακρά και απαιτεί οικονομία δυνάμεων και ενότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου